sochař / workshop

Michael Jan Bublík (narozen 2000), sochař. Absolvoval obor řezbářství a produktový design na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze. Od roku 2019 studuje v ateliéru sochařství pod vedením Lukáše Rittsteina (narozen 1973) a Michala Cimaly (narozen 1975) na Akademii výtvarných umění v Praze. Vizualita jeho sochařského díla je založena na využití tradičních (dřevo, železo, vosk, keramika a hlína) i odpadových nebo nalezených materiálů, které začleňuje do svých soch a objektů. V sérii soch z vosku uplatnil amorfní tvary podobající se přírodninám (skála, kámen nebo korál) nebo figury, v nichž je viditelný proces vzniku, skicovitost a rozrušenost povrchu a torzální stav plastiky. Figurální výjev charakterizuje tvarová nadsázka a deformace vyvolávající dojem pohybu, výrazovou naléhavost a živost. Bublíkovy plastiky mohou působit až nehotově, což podporuje kontinuální nedokončenost, proces hledání anebo opětovného vytváření. Další jeho práce, exteriérové monumentální sochařské realizace ze železa, vystihuje geometrické abstrahování, jež podporuje hrubá povrchová textura vzniklá spojením barvy a písku. Bublík je představitel nové sochařské generace, která vyznává osvědčené postupy i techniky, současně však experimentuje a ověřuje materiálovou podstatu, možnosti tvarosloví a zákonů sochařské hmoty.

https://www.instagram.com/michael_j_bublik/?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D