STREET ART – obrazy pro hospic Sv. Lazara – umělkyně Hanka Balážová

Hana Balážová je současná plzeňská umělkyně, jejíž tvorba je založená na vlastním prožitku a osobní zkušenosti. V poslední době se autorka zabývá konceptem akcentujícím performance, obřadnost, propojování jednotlivých médií. Její rituální, expresivní, extatické pojetí malby budete moci zažít právě na ulici. Nanáší barvu na plátno pomocí otisků rukou a prstů.

Portfolio prací: https://hanabalazova25.wixsite.com/mysite