fireshow / akrobacie / komedie

ČESKÁ REPUBLIKA

Buskersko-divadelní-akrobaticko-cirkusová crew si pro nás i vás pokud budete hodní připravila dva kusy. Akrobaticko komediální kousek Fangle a večerní fireshow, při které shoří všechny vaše zbylé pochyby o tom, že Pilsen Busking Fest je nejlepší festival na světě

https://chudadlo.cz/