performance / bizzare

SLOVENSKO

Bytost, která hravě a bez přemýšlení objevuje svět se vrhá do přítomného okamžiku. Na pomezí abstrakce a narativu vratce balancuje nad nerozvážnými malichernostmi. Jako náhle rozpletené klubko nepředstavitelně obrovských problémů, náš vnitřní svět zpytující prázdnotu i přesycenost, začne zářit barvami. Hybatelem skurilní pohybové básně je touha po poskočení srdce.

https://alicaminar.com/