Moc děkujeme tvůrčímu duu Lucie BAX a Markéta Zelí za: