X

Tomáš Starý

  • 28.3.2018
  • By Pilsen Busking Fest
  • Komentáře nejsou povoleny
  • in
stary03
street art

Tomáš Starý, 23 let, student 2. ročníku MgA.  ateliéru Design na FDULS ZČU v Plzni

Pocházím ze Ždáru nad Sázavou, kde jsem se také ostatně koncem docházky na základní školu nechal podmanit specifickým kouzlem graffiti, kterému se věnuji legální formou již skoro deset let. Právě ve Ždáře, kde byla silná a inspirující graffiti základna jsem začal pracovat s tvary písmen, ačkoli tuto disciplínu považuji pouze jako jeden z pilířů mého širšího záběru tvorby. Mimo puristického tvarosloví písmen se věnuji abstrakci, ilustraci a grafickému a UI designu, vrámci školy pak samozřejmě designu produktovému. Principy pouličního umění se ale objevují i na mých kresbách, plátnech, či školní tvorbě. Za úspěch na tomto poli považuji zejména účast na několika tuzemských i zahraničních streetartových festivalech.

https://www.facebook.com/tsartzies/