X
  • kus02

Tomáš Kůs

kus02
Na Pilsen Busking Festu Sochař, ale jinak toho má za sebou a rozhodně před sebou trochu více...
Program

Tvarování sochy z třešně pomocí motorové pily

pozn. třešeň je strom, nejedná se tedy o minimalistickou tvorbu, ale bude vidět opravdu každý (a slyšet)

Nezávislý publicista a literát (esej, fejeton, recenze, odborná studie + beletrie).

Člen svazu výtvarných kritiků a teoretiků, aktívní záloha ČA.

Promotor mezinárodních kulturních akcí ( cca. 60 realizovaných projektů za posledních 10 let samostatně i ve spolupráci s MK ČR a se zahraničními subjekty - zejm. A, D, I, F).

Grafik – zejm. suchá jehla a mezzotinta + experimentální digitální grafika
Sochař – zejm. svařovaná železná socha + skulptívní a asamblované práce v různých materiálech
Malíř – zejm. neabstraktní symbolizující malba akrylem a temperou od miniatur po střední formáty

Výstavy - cca 45 autorských výstav ČR, NL, B, F, D, A, USA
Stáže - účast na cca 30 mezinárodních sympóziích a stipendiích
Veřejné sochařské realiace - ČR, D, A, USA