X

Jana Anna

Na Pilsen Busking Festu se letos ukáže několik writerů a street artistů aby návštěvníkům ukázali různé pohledy na vnímání tohoto druhu umění

https://www.facebook.com/janaannalino/

special muraly v linoritovým stylu

20046424_1421906361235102_2447152658031775762_n